3 augusti 2010

KRAV med låga krav?

tillsats

Det var ett tag sedan jag mässade mitt budskap om vikten att välja ekologiskt, men nu är jag på G igen! För lilla familjen är det självklart att välja ekologiska och då framförallt KRAV-märkta varor när alternativ finnes till rimligt pris. I tidigare inlägg har jag lyft fram lite olika aspekter av det här med att göra ekologiska val gällande matvaror och det skulle vara synd att säga något annat än att jag personligen är odelat positivt till att främja en mer hållbar matproduktion än den konventionella. Läs gärna:

Vad menas med ekologiskt?
Fördelarna med ekologisk produktion
Är ekologiskt hälsosammare?
Ekologiskt och sunt bondförnuft
Är det inte dyrt med ekologiskt?
Har jag råd att välja ekologiskt?

Dock finns det en aspekt av den svenska KRAV-certifieringen som jag inte alls är nöjd med – nämligen dess mycket liberala inställning till tillsatser av flera slag. För inte är bara mamman en ekonörd, hon är till på köpet en rabiat tillsatsjägare som vurmar för “äkta mat” och traditionella tillagningsmetoder. Med nöje lägger jag en extra kvart i köket istället för att acceptera många av våra kända matproducenters fusk för att dryga ut och utarma maten på riktiga råvaror.

Enligt KRAV är deras egen grundhållning att livsmedel, så långt det är möjligt, inte ska förändras genom tillsats av olika ämnen. För KRAV-märkta livsmedel säger man att försiktighetsprincipen gäller; om miljö- och eller hälsokonsekvenserna av en tillsats är okänd förkastas den hellre än tillåts för att minimera risker.
Dock går mammans och KRAVs toleransnivå i rakt motsatt riktning när man konstaterar att KRAV faktiskt tillåter 34 (!) olika tillsatser i varor som får märkningen. Syntetiska färg- och smakämnen tillåts inte, men det som KRAV kallar “naturliga ingredienser” är tillåtna.

I mammans värld dras toleransstrecket under bakpulver, pektin och, faktiskt, konserveringsmedel av flera slag. De sistnämnda av anledningen att jag anser att konserveringsmedlens nytta långt överväger eventuella negativa aspekter genom att skydda från bakterier, mögel osv. som inte gör gott alls i vår mat och definitivt inte i våra kroppar.

Att KRAV godkänner ett antal livsmedeltillsatser idag säger de är en kompromiss för att öka möjligheterna till KRAV-certifierad produktion, utan att sänka matkvaliteten eller orsaka hälsorisker. KRAV resonerar att en ökad produktion av ekologiska livsmedel leder till stora miljövinster (kanske främst att förhindra att kemiska bekämpningsmedel sprids i naturen) och  “hotar med” att alternativet skulle vara att många ekologiska produkter inte skulle komma ut på marknaden om dessa 34 tillsatser inte tilläts.

I mammans bok är detta en svag ståndpunkt som i min marknadsföringsdel av hjärnan blinkar varningsljus om att KRAV tar en stor risk att urholka ett i övrigt starkt varumärke. Kanske har vi tills nyligen varit där att ekologiska alternativ var mer undantag än regel på butikshyllorna och att vi bara var en skara frälsta nördar som betalade överpriser för färskvaror som såg vissna ut redan innan man hunnit lägga dem i varukorgen.

Nu är vi tack och lov så många som kommit över den initiala kostnad vs. nytta-tröskeln för ekologiska produkter att KRAV definitivt borde löpa linan ut och inte underminera sitt eget budskap om "god hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Häri borde det i min åsikt definitiv innefattas "garantin" om äkta mat som inte utarmats och fejkats med tillsatser istället för att innehålla högkvalitativ råvara rakt igenom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar