25 februari 2010

Vad menas med ekologiskt?


Den här mamman gick ju nyligen en kortare kurs om ekologisk* matproduktion och naturligtvis går det inte att missa tillfället att dela med sig av en del nyfunna kunskaper, men kanske framförallt göra ett försök till en lättförståelig sammanfattning av varför ekologiskt mat är så himla bra. Vi börjar i änden om vad det är en lantbrukare eller annan producent förbinder sig till när han/hon ställer om till ekologisk produktion. KRAV-märket är som bekant Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat och den strängaste ekologiska märkningen du hittar i våra affärer. Du hittar vidare EUs märke för ekologiska produkter , Demeter och ett gäng ekologiska märkningar från andra Europeiska länder som tillämpar liknande regler och värderingar, men det jag beskriver här utgår från KRAVs regelverk.

Vad är det då som talar för att ekologiskt producerade varor är värda den lilla extra ansträngning det tar dig att hitta dem i butiken och de extra kronor som några av dem kostar jämfört med de konventionella alternativen?

Låt oss börja titta på miljöaspekten, vilket en majoritet av befolkningen förmodligen förknippar med oss “ekomuppar”. När en bonde/producent väljer att ställa om till ekologisk verksamhet innebär det att han/hon siktar mot en hållbar produktion där inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer får användas. En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig och därför ska en så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården eftersom då kan näringen gå runt i ett slutet kretslopp och det blir t.ex. gödsel att sprida tillbaka till åkern.

Inga kemiska bekämpningsmedel används och istället hålls ogräs och skadeinsekter i schack med förebyggande metoder som en mer varierad växtföljd. Att inte använda kemiska bekämpningsmedel bidrar till en ökad mångfald i naturen. Vidare använder man inte konstgödsel (vilket f.ö. är väldigt energikrävande att producera + driver på grödorna till för snabb tillväxt med resultatet att slutprodukterna blir mindre smak- och näringsrika). Istället används naturliga gödselmedel såsom stallgödsel och kvävefixerande växter.

Naturligtvis ska djurens hälsa främjas och de ska kunna bete sig så naturligt som möjligt – t.ex. går grisarna ute hela året och får beta, böka och ta sig gyttjebad och kultingarna får vara kvar hos mamman i minst sju veckor. Hönsen får vara ute och äta grönt och picka mask under sommarhalvåret, samt får ekologiskt foder och rotfrukter eller annat grovfoder. De får röra sig fritt inomhus i dagsljus på en yta av högst 7 höns per kvm och hönorna ska ha en pinne att sitta på och ett rede att lägga äggen i. Nötkreaturen får ekologiskt foder och fri tillgång till ensilage eller hö och de får gå ute och beta under en stor del av året på stora ytor. Inomhus ska korna ha tillgång till välströad liggplats och de får vara för sig själva när de kalvar och kalvarna får dia under hela råmjölksperioden. För lammproduktion gäller i stort samma regler och lammen får vara kvar hos tackan länge. Köttdjur transporteras till slakteri i sammanhållna grupper och slakten ska ske lugnt och värdigt.

KRAV sätter hälsa i centrum och definierar det som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och för god hälsa behövs bra miljö. Man tänker hälsa i alla led från lantbrukaren som slipper hantera hälsofarliga kemiska bekämpningsmedel till att det för dig och mig som konsumenter ökar välbefinnandet att veta att vår mat är producerad utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, onödiga tillsatser eller med onaturliga tillverkningsmetoder. Liksom Rättvisemärkt påpekar man också att ekologiskt jordbruk är extra betydelsefullt för arbetarna vid odlingarna i tredje världen som då slipper exponeras för gifter, samt vid KRAV-certifiering av deras plantage/jordbruk garanteras de bättre kontrollerade arbetsvillkor och sociala förhållanden. Genom att välja ekologiska alternativ för våra livsmedelsköp tar vi därmed ett socialt ansvar.

Framöver kommer jag att skriva om vad de rent konkreta fördelarna av ekologiskt jordbruk blir för oss i form av en mer välmående miljö och näringsrikare och mer välsmakande mat.

*Ekologi är läran om samspelet mellan organismerna och deras miljö där respekt för naturen är den grundläggande tanken, ekologiskt lantbruk tillvaratar naturens egna processer.

Lånat foto: David Giese

4 kommentarer:

 1. Det här var bra, jag har inte haft full koll på vad det egentligen innebär och jag ser fram emot fördjupad kunskap genom dina framtida inlägg.

  SvaraRadera
 2. Ta snälla du för dina varma ord :)
  Kom ni inte iväg i lördags, har jag missat nåt?

  SvaraRadera
 3. Å nu såg jag inlägget! VÄDRET, förstås! Här skottas det snö från taken så Skruttan har svårt att koncentrera sig på gröten när det finns roliga gubbar att titta på :)

  SvaraRadera
 4. Ville bara kika in och säga hej och hoppas att du har en bra vecka.... snart helg igen.

  Må gott
  Hälsningar
  Nina

  SvaraRadera