2 mars 2010

Fördelarna med ekologisk produktion

jordbruk

I mitt tidigare missionerande inlägg om ekologisk matproduktion här gav jag en överblick av de generella fördelarna i form av omtanke om miljön, god djuromsorg, bättre hälsa och ett socialt ansvarstagande. Nu tänkte jag titta vidare på det mer konkreta positiva utfallet av ekologiskt jordbruk framför konventionellt. Vi börjar återigen med “miljömupperiet”:

En uppenbar miljöfördel är förstås att mängden kemiska bekämpningsmedel i miljön minskar, vilket i sin tur ger oss renare yt- som grundvatten. Frånvaron av konstgödsel gör att övergödningen (som leder till syrebrist med algblomning och fiskdöd i våra hav och vattendrag) minskar och dessutom sparas en massa energi (med resulterande koldioxidutsläpp) eftersom framställningen och transporten av konstgödsel i sig är en energikrävande och oljeberoende process.

Ökad andel ekologisk produktion bidrar till ett bördigare och mer artrikt odlingslandskap då de varsammare metoderna med växelbruk och vall (omväxlande odling av växter - t.ex. odlar man omväxlande matgrödor och rödklöver som tar kväve från luften och binder ner det i jorden istället för att använda konstgödsling) gynnar micro-organismerna. Vidare tillåter ekologiskt jordbruk inte genmodifierade grödor och GMO riskerar därför inte att spridas utanför människans kontroll.

I hållbar ekologisk uppfödning satsar man på ett kretslopp genom att ge djuren gröda från de egna markerna som gör att man dels kan undvika en massa koldioxidstinna transporter av foder kors och tvärs över jorden/landet, samt att man får ett hälsosamt kretslopp när man göder sin gröda med gödsel från de egna djuren. På utbildningen lärde jag mig att mer än 80% av de grödor som odlas i Sverige blir djurfoder och först nu hajjar jag hur osmart det är att ha foder åkande från rena “grödogårdar” till “boskapsgårdar”. Det talas inte helt oväntat om att ekologisk produktion släpper ut mindre växthusgaser och att produktionen använder mindre energi.

Inte att förglömma stimulerar ökad konsumentefterfrågan efter ekologiska produkter en vilja och ett behov att utvecklar kunskap om det hållbara jordbruket, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att fler bönder vill och vågar ställa om sin produktion. Dessutom kan vi glädjas åt att djuren har det bättre och jag är alldeles övertygad om att en glad gris smakar betydligt godare på min tallrik.

Gällande importerade icke-ekologiska livsmedel får man inte glömma att de förutom att de medför omfattande utsläpp också ställer till det i miljön där de odlas. Det används konstgödsel och besprutningsmedel i mängd och en del länder använder dessutom bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Vidare utsätts ofta lantarbetare vid konventionella jordbruk i “fjärran länder” för stora mängder bekämpningsmedel utan varken skyddsutrustning eller med kunskaper om hur de giftiga medlen ska hanteras. Vårt ekologiska val innebär därför en stor hälsovinst för dessa lantarbetare.

I nästa del av min lilla sammanfattning av ekologisk matproduktion tänkte jag resonera lite om eventuella hälsofördelar jämfört med livsmedel producerade på konventionellt sätt. Fortsättning följer...

Källor: Konsumentverket; KRAV, KooperationenInga kommentarer:

Skicka en kommentar