15 april 2011

Tio skäl till att välja ekologiskt

Laddar inför helgens begivenhet som ekoambassadörBaby & Barn mässan. För den som har andra planer än att vandra på Coops pedagogiska Ekostig i helgen kommer här ett övertygande sammandrag av vad jag tänker mässa tills besökarnas öron ramlar av…

clip_image001

Ett kännetecken för ekologiskt jordbruk är växelbruk - grödorna varieras för att förhindra att ogräs, sjukdomar och skadedjur får fäste.  För att bekämpa ogräs och skadedjur kan biologisk bekämpning användas, det innebär att naturliga fiender tillförs som kan vara insekter eller växter. För att bevara markens bördighet ingår vall och ärtväxter i växelbruket; eftersom de binder näringsämnet kväve. Användning av stallgödsel är en annan viktig del i det ekologiska jordbruket och sluter kretsloppet. Konst/handelsgödsel i konventionellt jordbruk är en onaturlig ersättare till kogödsel och gröngödning och produktionen därav är mycket energikrävande och bidrar till växthuseffekten.

clip_image001[4]

Ekologisk mat odlas utan genmodifieringen som blivit allt vanligare inom konventionellt jordbruk. Där tar man fram härdiga grödor på konstlad väg genom att korsa växtgener med varandra, även djurgener. Gener kan flyttas mellan arter, plockas bort eller vändas bakochfram. Men resultaten är delvis oförutsägbara eftersom det inte går att kontrollera var i mottagarorganismens genuppsättning de nya generna hamnar eller hur många kopior som fastnar. Det finns väldigt liten forskning om detta område och därför är även de långsiktiga konsekvenserna oklara.

clip_image001[6]

Det finns de som med bestämdhet anser att ekologisk mat är hälsosammare än konventionell. Och så finns det de som med bestämdhet påstår att så inte alls är fallet. Vad man menar med hälsa kan skilja sig åt – det kan vara bättre hälsa för jordbrukarna som inom ekologisk odling slipper hantera bekämpningsmedel och det kan vara bättre hälsa för dig själv eller ett ökat välmående för att du gör något bra för miljön.

Det är en stor skillnad mellan ekologiska och konventionella varor när det gäller kemiska bekämpningsmedel. Då Livsmedelsverket 2005 gjorde ett stickprov på ekologiska livsmedel så hittades inga rester av kemiska bekämpningsmedel. Av samtliga prov av konventionella livsmedel så hittades bekämpningsmedelsrester i 62 procent av proverna.
Det saknas vetenskapliga bevis för att det generellt är så att ekologisk mat är hälsosammare, men varför riskera onödig exponering när det inte är önskvärt? Det har vidare gjorts en hel del undersökningar vad gäller skillnader i näringsinnehållet i konventionella och ekologiska livsmedel. Ett genomgående konstaterande är att ekologiska frukter och grönsaker ofta har en lägre vattenhalt och därmed innehåller mer näringsämnen per tugga. Genom att inte använda kemikalier i odlingen, så minimeras risken att få i sig detta när man äter. Ekologiskt uppfödda djur får i större utsträckning gå ute och beta och får då en bättre fettsammansättning med mer fleromättade omega-3-fettsyror.

clip_image001[8]

Av de hundratals tillsatser som är godkända i EU så tillåter KRAV mindre än tio procent (vilket jag själv inte är helt tillfreds med, ska läggas till protokollet…). KRAV tillåter endast tre konserveringsmedel och sex av sjuttio konsistensförbättrande medel. Tillåtna tillsatser är mikroorganismer som inte är genetiskt modifierade och ostlöpe, mjölksyrakulturer, mögelkulturer och naturliga aromämnen.

clip_image001[10]

Den ekologiska grisen har möjlighet att gå ute året om. På sommaren betar den fritt och får vattensvalka i exempelvis ett gyttjebad och kan böka med sitt tryne. Hon får ekologiskt foder och har fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Kultingarna får vara kvar hos mamman i minst sju veckor.  Den ekologiska grisen är totalt sett friskare med färre luftvägssjukdomar, bölder och beteendestörningar.

clip_image001[12]

Fria hönor har möjlighet att fritt söka nyttigheter och mat som de sprättar fram med hjälp av sina klor. Den ekologiska hönan har möjlighet att gå ute och slipper sitta i bur. När hönan på vintern går fritt inomhus har hon gott om utrymme. Hon får ekologiskt foder som bara består av naturliga råvaror. Hon sover på en pinne, hon lägger sina ägg i ett rede och sandbadar när hon vill.

clip_image001[14]

Den ekologiska kossan får röra sig fritt ute på ängarna under en stor del av året. Hon får bara ekologiskt foder och ska ha fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Hon sover i en välströad liggplats utan spaltgolv. Hon får vara för sig själv när hon ska kalva och kalven får alltid dia och vara med sin mamma den första tiden. Kalven får på så sätt i sig råmjölken med alla dess för immunförsvaret viktiga ämnen. Konventionellt uppfödda kalvar får kalvmjölk producerat av mjölkpulver.

clip_image001[16]

Ett väl fungerande jordbruk enligt ekologiska principer har både olika djur och grödor i en balans där fodret är självproducerat på gården. Fodret är ekologiskt odlat, vilket betyder att det odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och kommer huvudsakligen från den egna gården. Alla djur ska dessutom ha fri tillgång till grovfoder. Alla idisslare föds i huvudsak upp på grovfoder (bete, hö, ensilage) och andelen kraftfoder är begränsad. Ekologisk produktion är alltså långsiktigt betydligt hållbarare då produktionen sker utan stöd av gifter och energikrävande handelsgödsel. Beträffande djurhållningen kostar man på sig en etiskt riktig produktion som inte enbart prioriterar volym.

clip_image001[18]

Vid konventionell odling används ofta bekämpningsmedel som minskar antalet växt- och djurarter och stör balansen i naturen. Användning av konstgödsel kan medföra övergödning av hav, sjöar och vattendrag. De ekologiska gårdarna har en bredare och rikare biologisk mångfald av växter, insekter och djur.

clip_image001[20]

En stor del av jordbrukets miljöproblem är förbrukningen av fossil energi som ökar nettotillskottet av koldioxid i atmosfären. Användningen av fossila bränslen till arbetsmaskiner, livsmedelstransporter och i framställningsprocessen bidrar till en ökad klimatpåverkan, försurning och övergödning. Livsmedelssektorn står för 30 procent av utsläppen av växthusgaser.

Ett riktigt stort problem är att vi överkonsumerar de knappa naturresurser vi har i dag. Vi som lever i den industrialiserade delen av världen motsvarar en femtedel av människorna på jorden men vi förbrukar så mycket som fyra femtedelar av jordens naturresurser. Det är inte hållbart på sikt. För att kunna försörja framtida generationer så måste vi se över vår konsumtion och vårda naturens resurser så att inte miljön förstörs. Det ekologiska jordbruket har en mindre andel koldioxidutsläpp och därmed en minskad klimatpåverkan jämfört med det konventionella jordbruket.

Att välja ekologiska alternativ när det är möjligt är alltså ett utmärkt steg på vägen mot att göra vårt sätt att leva och konsumera lite mer hållbart och orsaka mindre slitage på vår fina planet.

5 kommentarer:

  1. Bra lista! Jag tror att argument bnr 4 är det minst allmänt kända här. Många tror att kravmärkta livsmedel är sammansata på samma sätt som de icke-kravmärkta men med miljövänligt dlade ingredienser. Taco-krydda är ett jättebra exempel: från samma tillverkare har de (krav resp original) helt olika innehållsförteckningar. Den kravmärkta skinkan brukar också vara den enda rökta skinkan i påläggshyllan som är rökt (så otroligt knäppt egentligen).

    SvaraRadera
  2. Tack STORT tack för alla fröer förresten! De flesta har börjat gro nu!

    SvaraRadera