19 mars 2011

Så gräver vi ner oss ännu en bit

jord

Ler- och sandjord är två helt olika jordarter och däremellan finns en skala jordarter. Man testar lätt vilken jordart man har i sin trädgård genom att krama den i handen:
 • Sandjorden är kornig, varm och lättarbetad men torkar ut snabbt. Dålig på att hålla näring.
 • Mojorden är sträv, man känner små korn men de syns inte. Lättarbetad och näringsfattig, men håller fukten något bättre
 • Mjälajorden känns som potatismjöl. Slammar lätt igen efter regn och bildar en skorpa på ytan. Behöver luckras
 • Lerjorden går att rulla till en korv. Tungarbetad, fuktig och kan hålla mycket näring. Känslig för att bli trampad på, då försvinner de lufthållande sprickorna och maskgångarna i jorden. Bär grävas på hösten, då fryser den och sprängs sönder under vintern så att den kan hålla mer luft
Hasselfors menar att man inte ska bry sig allt för mycket om vilken jordart man har – utan receptet för jordförbättring är detsamma för i stort sett alla jordarter. Tillför organiskt material dvs det som bildas av resterna av levande material, växter och djur. När torv, kompost och naturgödsel blandas in i jorden fortsätter förmultningen med hjälp av mikororganismer och det gör att näring frigörs. Samtidigt bildas mängder med föreningar som gynnar jordstrukturen, rötterna och hela livet i jorden. Jorden kan hålla kvar vattnet bättre och det vi odlar gynnas på alla sätt och blir jorden blir “levande”.

Fabrikstillverkad jord är som jag tidigare nämnt uppbyggd med torv som bas och sedan tillsätts andra råvaror, kalk och näringsämnen i varierande mängd för att få en produkt som passar plantan som skall växa i den. Torv är en utmärkt bas i eftersom den har unika egenskaper - håller kvar luft, vatten och näring i jorden, har lågt näringsinnehåll och kan justeras exakt till växtens behov, är fri från ogräs och är lätt. För att få en perfekt jord räcker det inte med enbart torv, utan för att jorden skall få en specifik egenskap krävs det  att man tillsätter andra ingredienser som förändrar antingen jordens kemi eller jordens struktur. Följande tillsatser är vanliga:

Kalk - torven har naturligt lågt pH och därför tillsätter vi kalk för att öka på pH-värde till rätt nivå, mellan 5,5 -6,5 passar de allra flesta växterna. pH-värdet påverkar hur tillgängliga näringsämnena är i jorden.
Dolomit - ett slags kalk som dels innehåller magnesium, dels har en långtidsverkande effekt.
Gödsel - de tre viktigaste näringsämnen som växten behöver är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) och innehållet brukar anges i procent, t.ex. NPK 14-7-15, vilket innebär att gödseln innehåller 14% kväve, 7% fosfor och 15% kalium. Kväve gör växten grön och frodig, fosfor gynnar tillväxten och kalium är bra för blomning och ökar vinterhärdigheten. Kväve, fosfor och kalium samt svavel (S), kalcium (Ca) och magnesium (Mg) kallas för makronäringsämnen, vilka växten behöver relativt stora mängder av. Dessutom behöver den ytterst små mängder av andra ämnen som till exempel järn, mangan och zink -mikronäringsämnen. Ett fullgödselmedel bör alltså innehålla en balanserad mängd av både makro- och mikronäringsämnen.

Sand - gör att torven lättare tar åt sig vatten när den torkat och sanden fördelar även vattnet i krukan, samt ger tyngd så att växten står stadigare.

Lera – gör också att vattnet lättare fördelas i jorden. Kan även binda näringsämnen så de inte lakas ur och den innehåller vissa grundämnen som en del växter gynnas av.

Bark - som redan komposterad för att den inte skall stjäla näring från växterna (material som komposteras behöver näring under processen), men ger god struktur och bra dränering.

Peatnuggets, lecakulor, perlit ger struktur till jorden.

Tångmjöl som tillför mikronäring och växtstimulerande ämnen till jorden.

Gips ger ett tillskott av svavel till jorden och används i ekologiska jordar.

Hänger ni med? Nästa gång blir det lite mer om gödsel – rafflande!

Om man roar sig med att läsa på säckarna man avser att släpa hem så kan man fördjupa sig i pH och ledningstal. pH-värdet anger surhetsgraden eller vätejonkoncentrationen och bra pH-värde på en allsidig jord ligger som sagt mellan 5,5 och 6,5. Ledningstalet (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, dvs. hur mycket salter som finns lösta i jorden och eftersom näringsämnen är salter ger ledningstalet ett grovt mått på näringsinnehållet. Det finns olika sätt att mäta ledningtal men med nya standardiserade analysmetoder anges det i mS/m och det bör då ligga mellan 20-50 för en god odlingsjord.

Bilden är lånad från internet.

1 kommentar:

 1. Hej goaste Mimmi!
  Tack för alla intressanta inlägg. :) Så kul att se att det finns fler "jordnördar" i omlopp.. ;)
  Hoppas Wien är vårigt och vackert!
  Kramar till dig!

  SvaraRadera