18 mars 2011

Att gräva ner mig…

p_jord_2006

…ytterligare lite i det här rafflande med jord och gödning passar jag på med genom ett par “förskrivna” inlägg medan jag i egen hög person rantar runt på Europas största konferens för urologer (…och, nej jag är inte en av dem…) i Wien. Fakta nedan kommer från Hasselfors Garden och det utmärkta föredraget med Pia Holmberg som jag nyligen bevistade.

Naturlig jord är uppbyggd av partiklar och porer. Partiklarna består av mineralkorn, förmultnade växtdelar och mikroorganismer och andra djur som lever under marken. Porerna är tomrum av olika storlek - de stora porerna innehåller luft och de små vatten och storleken på mineralkornen bestämmer hur stora porerna är. En lerjord innehåller små mineralkorn och små porer och en sandjord stora mineralkorn och de två har därmed väldigt olika egenskaper vid odling.

Fördelningen av luft och vatten i jorden bestäms vidare av porernas storlek. Sandjord med stora porer innehåller mycket luft och blir därför snabbt varm på våren och lätt alltför torr.  Lerjordar med små porer innehåller istället mycket vatten och är därför kall längre på våren. Om det inte bildas sprickor och maskhål i den kompakta lerjorden kan den innehålla så mycket vatten att det inte finns luft till växternas rötter under odlingssäsongen.
Jord liknades vid en bank fylld med näring och mull och varje planta som växer däri tar ut näring och mullämnen från jorden som så småningom blir tom och näringsfattig. För att förbättra sin jord bör man fylla på jorden med näring och organiska ämnen (barkmylla, torv och kompost) som förvandlas till mull när mikroorganismerna bryter ner dem. Enligt Hasselfors ska det göras varje år – och då säkert företrädelsevis med deras produkter, men Pia var nog med att påpeka att gammal hederlig stallgödsel allt är det bästa, men mer framöver om de tokerier som EU ställer till med runt detta i inlägget om gödsling.

Ett gammalt förvirrande begrepp reddes ut för mig – matjord! Matjord är ett begrepp som används för den delen av jorden som brukas av plog och spade,den delen av jorden som vi människor påverkar. Matjord talar alltså inte om vad det är för jord, om den är bra eller dålig, bara att den brukas av oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar