7 februari 2010

Lite rättvisare

rättvisemärkt

Mamman med sin passion för ekologiskt producerad mat fick för ett tag sedan syn på en kortare utbildning till ekologisk ambassadör i Kooperationens regi. Ingen hade för ett par år sedan trott att mamman skulle hamna “i säng” med “Konsum”, men de tu har uppenbarligen över tiden närmat sig varandra till ett möte i mitten någonstans över gemensamma värderingar om hur våra livsmedel bör produceras.

Mer kommer om detta vid senare tillfälle, men i vanlig känd stil halkade mamman som på ett bananskal i bara farten in på samma upplägg för Rättvisemärkt. Så, häromkvällen bevistades en informativ föreläsning och ett och annat snappades upp om denna för mamman hittills flummiga och något oklara märkning.

Inte helt oanat bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer när du väljer en Rättvisemärkt vara. Många producenter i utvecklingsländer har begränsade resurser och har därmed svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna sälja sina produkter tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som tar en stor del av förtjänsten. Resultatet är naturligtvis fattigdom och allt elände därmed förknippat.

Mot denna bakgrund växte den rättvisa handelsrörelsen fram och man betonar noga att Rättvisemärkningen främjar just handel och är därmed inte ett bistånd. Det är alltså ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön som på sikt ska möjliggöra ekonomisk och social utveckling.

Rättvisemärkt har en direkt påverkan på hur mycket producenten får betalt för sina varor i och med att det sätter ett garanterat minimipris för produkten, och därtill främjar långsiktiga avtal mellan producent och köpare. Arbetsvillkoren för anställd arbetskraft förbättras avsevärt eftersom Rättvisemärkt ställer höga krav på producenterna, både gällande betalning, men också avseende de anställdas säkerhet och hälsa.

Genom att välja Rättvisemärkta produkter bidrar du till att:

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

• Barnarbete och diskriminering motverkas – förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta

• Demokratin och organisationsrätten främjas genom att de anställda har möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten. Den enskilda individen har också möjlighet att göra sin röst hörd i samband med beslut som rör användandet av premien*

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas då certifierade producenter måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten - t ex ta ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden och undvika de farligaste bekämpningsmedlen

*Premien tyckte jag var ett mycket klokt och handfast sätt att se till att detta initiativ verkligen gagnar “fotfolket” hos de producenter som deltar i Rättvisemärkt. Köparen av Rättvisemärkta råvaror förbinder sig nämligen att betala en premie till producenten utöver minimipriset (4-12% av volymen alt. försäljningsvärdet) och denna används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, utbildning, nya bostäder, daghem och hälsovård, eller till investeringar i produktionen. Ibland används premien för att bekosta en omställning till ekologisk produktion vilket ger ett ytterligare högre pris för produkten då ekologiska produkter säljer för ett högre pris på marknaden idag.

Att en Rättvisemärkt produkt ofta har ett något högre pris beror sålunda främst på de kriterier som rör minimipris, minimilön och premie. När man förstår detta bättre (vilket jag verkligen hoppas fler och fler kommer att göra inom en snar framtid – kanske man kan dra ett litet strå till stacken…) känns det ganska patetiskt att man själv vid ett tillfälle eller två sträckt handen mot det icke Rättvisemärkta kaffet eller chokladen för att de varit 2-3 kronor billigare än sin Rättvisemärkta kusin.

rosor

Mamman och lilla familjen kommer i framtiden definitivt att spendera de få extra kronorna det kostar att gynna en Rättvisemärkt kaffe- eller kakaoproducent. En bra början torde vara en Rättvisemärkt ros på Alla Hjärtans dag (eller vad säger du älskling!?), en chokladkaka från Cloettas nya Rättvisemärkta varumärke Cloetta Good (för de familjemedlemmar som inte har sockerstopp) eller kanske en Rättvisemärkt fotboll från Stadium till familjens lille lirare.

Här hittar du en komplett lista på de ca 800 Rättvisemärkta produkterna som finns i Sverige idag och här hittar du ett gäng informativa filmer om Rättvisemärkning runtom i världen.1 kommentar:

  1. vilket bra inlägg, väldigt bra att du uppmärksammar detta :)

    vad synd att dina groddar inte var goda :( hade du de i mat eller åt du de råa? de ska vara goda att woka :)

    du får ha en fortsatt bra kväll! kram

    SvaraRadera